Πίνακας τροφοδοτεί φορτίο ισχύος 7,8 kW. Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τρεις μονωμένους αγωγούς τύπου H 07V-U ή NYA (L, N, PE) μήκους 50 μέτρων, οι οποίοι τοποθετούνται μέσα σε πλαστικό σωλήνα για λόγους προστασίας. Ο σωλήνας τοποθετείται  κάτω από το επίχρισμα του τοίχου. Ο συντελεστής ταυτοχρονισμού είναι 100 % και η θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 0C. Να υπολογιστεί η διατομή των αγωγών.

diatomi

Απάντηση